Rozwoj regionow i polityka regionalna w krajach Europy Srodkowo-Wschodniej w okresie transformacji i globalizacji

Rozwoj regionow i polityka regionalna w krajach Europy Srodkowo-Wschodniej w okresie transformacji i globalizacji - Smetkowski Maciej

Autor: Smetkowski Maciej
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Scholar
Okladka: miekka
Data premiery: 2013-06-25Opis

Przystapienie dziesieciu krajow Europy Srodkowo-Wschodniej do Unii Europejskiej zacheca z jednej strony do sporzadzenia bilansu otwarcia pokazujacego przemiany przestrzeni gospodarczej panstw tej czesci Europy w ostatnich latach przed uzyskaniem czlonkostwa, a z drugiej do wstepnej oceny potencjalnego wplywu polityki spojnosci UE na procesy rozwoju regionow.
Ksiazka zawiera wieloaspektowa analize rozwoju regionow oraz modeli polityki regionalnej w krajach Europy Srodkowo-Wschodniej. Udzielono w niej odpowiedzi na nastepujace pytania:

• Czy w krajach Europy Srodkowo-Wschodniej nastepuje konwergencja, czy tez polaryzacja procesow rozwoju w wymiarze regionalnym?
• Jakie czynniki decyduja o dynamice rozwoju regionow?
• Jak zalozenia polityki spojnosci UE ksztaltowaly polityki regionalne nowych krajow czlonkowskich oraz jaka byla rola tych polityk w procesach rozwoju regionow?

Na tej podstawie sformulowano rekomendacje dla ksztaltowania polityki regionalnej zarowno w wymiarze calego makroregionu, jak i Polski. Wpisuja sie one w obserwowana zmiane paradygmatu tej polityki polegajaca m.in. na odejsciu od dzialan ukierunkowanych na rozwiazanie biezacych problemow na rzecz inicjatyw mogacych poprawic konkurencyjnosc regionow w dlugim okresie.
W warunkach ograniczen budzetowych zwiazanych z obecnym kryzysem gospodarczym niezbedne jest zwiekszenie selektywnosci prowadzonych polityk, ktore powinny sluzyc realizacji wybranych celow strategicznych.

Darmowe streszczenia książek. © 2012-2019