Mosty drewniane

Mosty drewniane - Zobel Henryk, Thakaa Alkhafaji

Autor: Zobel Henryk, Thakaa Alkhafaji
Wydawca: Wydawnictwa Komunikacji i Lacznosci WKL
Okladka: twarda
Data premiery: 2006-01-01Opis
W ksiazce zaprezentowano aktualny stan wiedzy na temat mostow drewnianych. Obiekty takie, w przeciwienstwie do mostow stalowych i betonowych, nie sa obecnie czesto budowane w Polsce, choc na swiecie nastapil gwaltowny rozwoj konstrukcji z drewna klejonego warstwowo, takze z udzialem pomostow betonowych, stalowych i z drewna sprezonego. Oprocz najnowszych rozwiazan konstrukcyjnych, zamieszczono procedury obliczeniowe wedlug normy EN 1995-1-1 i 2. Przedstawiono rozwazania na temat dynamiki i trwalosci tych konstrukcji, a takze zaprezentowano najnowsze osiagniecia w dziedzinie zabezpieczania drewna przed ogniem oraz oddzialywaniami atmosferycznymi i biologicznymi.

Spis tresci:

PRZEDMOWA 10

1. WIADOMOSCI WSTEPNE 11

2. ROZWOJ MOSTOW DREWNIANYCH W DZIEJACH LUDZKOSCI 13

3. DREWNO JAKO MATERIAL KONSTRUKCYJNY DO BUDOWY MOSTOW 39
3.1. Wady i zalety drewna 39
3.2. Gatunki drewna stosowane w konstrukcjach mostowych 40
3.3. Wlasciwosci fizyczne drewna 42
3.3.1. Barwa drewna 42
3.3.2. Ciezar wlasny 42
3.3.3. Gestosc pozorna 42
3.3.4. Wilgotnosc drewna 43
3.3.5. Przewodnosc i rozszerzalnosc cieplna 44
3.4. Wlasciwosci mechaniczne drewna 45
3.4.1. Uwagi wstepne 45
3.4.2. Wytrzymalosc dorazna na sciskanie 47
3.4.3. Wytrzymalosc dorazna na rozciaganie 48
3.4.4. Wytrzymalosc dorazna przy zginaniu 48
3.4.5. Wytrzymalosc dorazna na scinanie 48
3.4.6. Wytrzymalosc dlugotrwala drewna 48
3.4.7. Wytrzymalosc zmeczeniowa drewna 49
3.4.8. Wspolczynnik sprezystosci podluznej 50
3.4.9. Modul odksztalcenia postaciowego 52
3.4.10. Klasy wytrzymalosci drewna wedlug norm europejskich 53
3.5. Elementy konstrukcyjne z drewna litego 54
3.6. Elementy konstrukcyjne z materialow drewnopochodnych 58
3.6.1. Elementy wykonywane w technologii SCL 58
3.6.2. Elementy konstrukcyjne typu PSL 60
3.6.3. Sklejka budowlana 61
3.6.4. Sklejka z fornirow pokrytych bakelitem 62
3.6.5. Plyty wiorowe 63
3.6.6. Plyty pilsniowe 64
3.6.7. Tworzywa sztuczne wzmacniane wloknami drzewnymi 64
3.7. Drewno klejone warstwowo 64
3.7.1. Uwagi wstepne 64
3.7.2. Produkcja elementow klejonych 65
3.7.3. Tarcica na elementy klejone warstwowo 66
3.7.4. Klasy wytrzymalosci drewna klejonego i okreslenie wartosci charakterystycznych 67
3.7.5. Ulozenie tarcicy w elemencie z drewna klejonego 70
3.7.6. Polaczenia desek na dlugosci elementu 72
3.7.7. Kleje i technologia klejenia 73
3.7.8. Elementy konstrukcyjne z drewna klejonego 76
3.8. Elementy konstrukcyjne hybrydowe 80
3.8.1. Uwagi wstepne 80
3.8.2. Elementy konstrukcyjne z drewna litego, drewna klejonego i sklejki 80
3.8.3. Elementy konstrukcyjne z wbudowanymi pretami stalowymi lub z kompozytow polimerowych 83
3.9. Rodzaje polaczen elementow konstrukcyjnych 86
3.9.1. Uwagi wstepne 86
3.9.2. Polaczenia ciesielskie 87
3.9.3. Polaczenia z udzialem elementow stalowych 91

4. PODPORY DREWNIANE 103
4.1. Uwagi wstepne 103
4.2. Przyczolki 103
4.2.1. Przyczolki palowe w ksztalcie scian oporowych ze skrzydlami 105
4.2.2. Przyczolki zatopione w nasypie 107
4.2.3. Przyczolki ramownicowe i ramowo-palowe 108
4.2.4. Przyczolki kaszycowe 108
4.2.5. Polaczenie mostu z nasypem 109
4.3. Filary 109
4.3.1. Uwagi wstepne 109
4.3.2. Filary palowe 110
4.3.3. Filary ramownicowe 110
4.3.4. Filary na podwalinach 112
4.3.5. Filary kaszycowe 114
4.4. Izbice 114
4.5. Pale drewniane 118

5. MOSTY Z DREWNA LITEGO 120
5.1. Uwagi wstepne 120
5.2. Czesci skladowe mostow z drewna litego. Zasady ksztaltowania konstrukcji 120
5.3. Przeglad rozwiazan konstrukcyjnych mostow z drewna litego 121
5.3.1. Mosty belkowe (lezajowe) 121
5.3.2. Mosty wspornikowe 126
5.3.3. Mosty rozporowe 126
5.3.4. Mosty kratownicowe 130
5.3.5. Mosty zadaszone 138
5.3.6. Mosty wieszarowe 146
5.3.7. Mosty lukowe 147
5.3.8. Mosty wiszace 152
5.3.9. Mosty z dzwigarami stalowymi i pomostem drewnianym 154
5.3.10. Mosty zwodzone 162

6. WSPOLCZESNE MOSTY DREWNIANE 167
6.1. Uwagi wstepne 167
6.2. Mosty z dzwigarami z drewna klejonego 176
6.2.1. Mosty belkowe 176
6.2.2. Mosty plytowe 203
6.2.3. Mosty ramownicowe 208
6.2.4. Mosty kratownicowe i wieszarowe 216
6.2.5. Mosty lukowe 238
6.2.6. Mosty podwieszone 261
6.2.7. Mosty wstegowe 267
6.3. Mosty hybrydowe stalowo-drewniane 270
6.3.1. Mosty z dzwigarami stalowymi i drewnianymi pomostami sprezonymi 270
6.3.2. Mosty z dzwigarami stalowymi i drewnianymi pomostami klejonymi 273
6.3.3. Mosty z dzwigarami z drewna klejonego i pomostem stalowym 274

7. WYPOSAZENIE 277
7.1. Nawierzchnia na mostach drogowych i kladkach dla pieszych 277
7.1.1. Uwagi wstepne 277
7.1.2. Nawierzchnia drewniana 277
7.1.3. Nawierzchnia tluczniowa i zwirowa 280
7.1.4. Nawierzchnia asfaltowa na elementach drewnianych 281
7.2. Chodniki i porecze 284
7.3. Bariery ochronne 289
7.4. Odwodnienie 292
7.5. Lozyska 293
7.6. Urzadzenia dylatacyjne 295
7.7. Oswietlenie 296

8. PODSTAWY ANALIZY STATYCZNEJ I DYNAMICZNEJ KONSTRUKCJI MOSTOW DREWNIANYCH 297
8.1. Uwagi wstepne 297
8.2. Obliczeniowe wartosci obciazen i wlasciwosci materialowych 299
8.3. Podstawy analizy statycznej 302
8.3.1. Uwagi wstepne 302
8.3.2. Specyfika pomostow z drewna sprezonego 302
8.3.3. Specyfika konstrukcji zespolonych typu drewno-beton 304
8.3.4. Specyfika konstrukcji ramowych, kratownicowych i lukowych 314
8.4. Stany graniczne nosnosci 315
8.4.1. Zasady ogolne 315
8.4.2. Wymagania stosowane w odniesieniu do pomostow z drewna sprezonego 316
8.4.3. Wymagania stosowane w odniesieniu do elementow i konstrukcji z drewna litego, klejonego i materialow drewnopodobnych 317
8.4.4. Wymagania stosowane w odniesieniu do konstrukcji zespolonych typu drewno-beton 334
8.4.5. Uwzglednianie zjawiska zmeczenia 335
8.5. Stany graniczne uzytkowalnosci 337
8.5.1. Uwagi ogolne 337
8.5.2. Stan graniczny ugiecia 337
8.5.3. Stan graniczny drgan 338
8.6. Polaczenia i styki z udzialem lacznikow metalowych 354
8.6.1. Uwagi ogolne 354
8.6.2. Polaczenia z udzialem lacznikow wielokrotnych 354
8.6.3. Polaczenia z wieloma plaszczyznami scinania 355
8.6.4. Sily w polaczeniach pod katem do wlokien 355
8.6.5. Sily w polaczeniach poddanych dzialaniu obciazen zmiennych 356
8.6.6. Nosnosc poprzeczna stalowych lacznikow trzpieniowych 357
8.6.7. Polaczenia typu stal-drewno 358
8.6.8. Polaczenia na gwozdzie 361
8.6.9. Polaczenia na sruby 367
8.6.10. Polaczenia na sworznie 370
8.6.11. Polaczenia na wkrety 370
8.6.12. Polaczenia za pomoca pierscieni i plyt scinanych 372
8.6.13. Polaczenia za pomoca plyt "zebatych" 376
8.6.14. Polaczenia klejone 378
8.7. Analiza statyczno-wytrzymalosciowa niektorych typow elementow hybrydowych 381
8.7.1. Uwagi wstepne 381
8.7.2. Belki klejone z cienkimi srodnikami z plyt 381
8.7.3. Belki klejone z cienkimi pasami 383
8.7.4. Polaczenia belek klejonych z cienkimi srodnikami lub cienkimi pasami 385
8.7.5. Elementy sciskane laczone mechanicznie i na klej 388
8.7.6. Kratownice 394
8.7.7. Stezenia 395

9. BUDOWA MOSTOW DREWNIANYCH 398
9.1. Uwagi wstepne 398
9.2. Wymagania wedlug normy EN 1995-1-1 i EN 1995-2 398
9.2.1. Materialy 398
9.2.2. Polaczenia klejone 399
9.2.3. Montaz konstrukcji w wytworni 399
9.2.4. Transport i wznoszenie 399
9.2.5. Kontrola 400
9.3. Budowa mostow z drewna litego 400
9.4. Budowa mostow o konstrukcji z drewna klejonego 402
9.5. Przyklady montazu mostow o konstrukcji z drewna klejonego 407

10. UTRZYMANIE MOSTOW DREWNIANYCH 410
10.1. Uwagi wstepne 410
10.2. Uszkodzenia mostow drewnianych 411
10.2.1. Klasyfikacja bledow w konstrukcjach drewnianych 411
10.2.2. Rozpoznanie uszkodzen 413
10.2.3. Przyczyny uszkodzen 414
10.3. Diagnostyka konstrukcji drewnianych 415
10.3.1. Uwagi wstepne 415
10.3.2. Niszczace metody badan konstrukcji drewnianych 416
10.3.3. Nieniszczace metody badan drewna 420
10.3.4. Przyklady uszkodzen konstrukcji drewnianych 426
10.4. Zasady przeprowadzania przegladow nawierzchni i pomostow drewnianych 431
10.5. Zasady przeprowadzania przegladow dzwigarow mostow drewnianych 432
10.6. Zasady przeprowadzania przegladow podpor drewnianych 434
10.7. Zasady przeprowadzania przegladow elementow wyposazenia mostow drewnianych 436

11. NAPRAWA I WZMACNIANIE MOSTOW DREWNIANYCH 437
11.1. Uwagi wstepne 437
11.2. Naprawa i wzmacnianie mostow z drewna litego 438
11.3. Naprawa i wzmacnianie mostow z drewna klejonego 439
11.3.1. Wzmacnianie konstrukcyjne 440
11.3.2. Wzmacnianie metoda iniekcji 446
11.4. Wzmacnianie za pomoca elementow kompozytowych 447
11.4.1. Uwagi ogolne 447
11.4.2. Badania laboratoryjne 448
11.4.3. System zlaczy 449
11.4.4. Dlugosc polaczenia 450
11.4.5. Laczenie elementow z kompozytow polimerowych z elementami drewnianymi 451
11.4.6. Przyspieszone dojrzewanie polaczenia klejowego 451
11.4.7. Przyklady zastosowan metody wzmacniania elementami z kompozytow polimerowych 451

12. TRWALOSC MOSTOW DREWNIANYCH 453
12.1. Uwagi wstepne 453
12.2. Trwalosc naturalna drewna 454
12.3. Rodzaje uszkodzen drewna jako materialu oraz konstrukcji mostu drewnianego 455
12.3.1. Klasyfikacja uszkodzen 455
12.3.2. Uszkodzenia drewna przez grzyby 456
12.3.3. Uszkodzenia drewna przez owady 456
12.4. Czynniki powodujace niszczenie drewna 457
12.4.1. Klasyfikacja czynnikow 457
12.4.2. Gatunki grzybow powodujace rozklad drewna 459
12.4.3. Gatunki owadow niszczace drewno 460
12.5. Czynniki wplywajace na trwalosc konstrukcji mostow drewnianych 462
12.6. Dzialania zwiekszajace trwalosc mostow drewnianych 463
12.6.1. Konstrukcyjne srodki zapobiegawcze 463
12.6.2. Zabezpieczenie przed nadmierna wilgotnoscia i czynnikami biologicznymi 464
12.6.3. Zabezpieczenie przed oddzialywaniem promieniowania slonecznego 475
12.6.4. Ochrona przeciwpozarowa 476

12.6.5. Zabezpieczenie przed korozja elementow stalowych w mostach drewnianych 485

BIBLIOGRAFIA 486

Darmowe streszczenia książek. © 2012-2019