Dyrektywa koordynujaca procedury udzielania zamowien publicznych na roboty budowlane, dostawy i uslugi. Komentarz

Autor: JaskolskiMichal, Banajska Martyna
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Rozmiar 0,6 MB
Format: EPUB

Opis

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dyrektywa 2004/18/WE, ktora ma na celu urzeczywistnienie swobody prowadzenia dzialalnosci gospodarczej, swobodnego przeplywu towarow i swiadczenia uslug w dziedzinie zamowien publicznych na dostawy, uslugi i roboty budowlane udzielanych w panstwach czlonkowskich Unii Europejskiej, z zastrzezeniem wyjatkow wskazanych w przepisach.

Zawarte w niej unormowania znajduja zastosowanie do zamowien publicznych, ktorych szacunkowa wartosc jest rowna z gory wyznaczonym przez Komisje Europejska progom lub je przekracza. Dyrektywa 2004/18/WE zostala uksztaltowana na podstawie kryterium podmiotowego, totez czynnikiem warunkujacym poddanie zamowienia publicznego pod dyspozycje jej przepisow jest podmiot, ktory go udziela.

Regulacje dyrektywy omowione zostaly w odniesieniu do przepisow prawa krajowego oraz pogladow doktryny. Aby jeszcze dokladniej zaprezentowac praktyke ich stosowania, przywolano orzecznictwo Trybunalu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej.

Opracowanie adresowane jest do praktykow zajmujacych sie zamowieniami publicznymi: radcow prawnych i adwokatow, a takze osob chcacych poszerzyc swoja wiedze w zakresie uprawnien i obowiazkow nakladanych na zamawiajacych oraz uczestnikow postepowan przetargowych bezposrednio przez prawo unijne. Ze wzgledu na przystepny i przejrzysty sposob prowadzenia rozwazan publikacja moze byc przydatna takze aplikantom radcowskim i adwokackim.

Darmowe streszczenia książek. © 2012-2019