Rachunek efektywnosci inwestycji

Rachunek efektywnosci inwestycji - Rogowski Waldemar

Autor: Rogowski Waldemar
Wydawca: Wolters Kluwer
Okladka: miekka
Data premiery: 2013-05-31Opis

Ksiazka umozliwia zrozumienie zasad prowadzenia rachunku efektywnosci inwestycji, poznanie zakresu i metodyki oceny efektywnosci inwestycji, zalozen, algorytmow, interpretacji oraz kryteriow decyzyjnych metod oceny oplacalnosci, a takze metod analizy ryzyka inwestycji. Wskazuje zalety i wady metod oceny oplacalnosci oraz metod analizy ryzyka inwestycji.

Trzecie wydanie zostalo wzbogacone o charakterystyke, wyceny elastycznosci zarowno decyzyjnej, jak i wynikajacej z cech ocenianej inwestycji (elastycznosci inwestycji), kompleksowa prezentacje metody skorygowanej NPV-ANPV, opis metodyki ekonomicznego (spolecznego) rachunku efektywnosci inwestycji, zagadnienia zwiazane i podejmowaniem decyzji finansowej dotyczacej inwestycji, a takze o prezentacje wielokryterialnego podejscia do oceny atrakcyjnosci inwestycji.

W publikacji szczegolowo omowiono:

* koncepcja prowadzenia wspolczesnego rachunku efektywnosci inwestycji,

* identyfikacje., pomiar i wycene korzysci oraz kosztow inwestycji,

* konstrukcje algorytmow i formul przeplywow pienieznych netto,

* formulowanie zasad prowadzenia rachunku efektywnosci inwestycji,

* wykorzystywanie okreslonych metod oceny oplacalnosci i analizy ryzyka inwestycji,

* zakres stosowalnosci poszczegolnych metod rachunku efektywnosci inwestycji w polskiej i swiatowej praktyce gospodarczej,

* adaptacje, metodyki do nowych uwarunkowan i wymagan.

Ksiazka jest przeznaczona dla potencjalnych inwestorow, menedzerow dokonujacych oceny efektywnosci inwestycji (projektow), analitykow finansowych i decydentow z roznych branz, a takze wykladowcow i studentow kierunkow ekonomicznych.

Darmowe streszczenia książek. © 2012-2018