Kodeks spolek handlowych. The Commercial Companies Code


Autor: MichalowskaKatarzyna
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H. Beck
Rozmiar 1 MB
Format: EPUB

Opis

Niniejsza ksiazka, wydana w nowej serii tlumaczen polskich ustaw na jezyk angielski, niemiecki i francuski, zawiera angielskie tlumaczenie Kodeksu spolek handlowych. Publikowane obecnie szoste wydanie tlumaczenia uwzglednia ostatnia  nowelizacje Kodeksu, ktora obowiazuje od 1 stycznia 2013 roku.

This book, published as part of the new series of translations of Polish acts of law into English, German and French, includes the English translation of the Commercial Companies Code. This sixth edition of the translation includes the latest amendment to the Code, in force since 1 January 2013.

Darmowe streszczenia książek. © 2012-2018