Usuwanie drzew i krzewow

Autor: RakoczyBartosz
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Rozmiar 1,6 MB
Format: PDF

Opis

Problematyka usuwania drzew i krzewow jest znana w prawie polskim, jednak zagadnienie to nie doczekalo sie dotad odrebnego monograficznego opracowania. Ksiazka ta jest pierwsza monografia traktujaca kompleksowo o prawnych aspektach usuwania drzew i krzewow w prawie polskim.

Atutem publikacji jest przede wszystkim calosciowe ujecie omawianej problematyki – autor nie tylko wskazuje na zagadnienia praktyczne, ale prowadzi rowniez rozwazania teoretyczne. Calkowicie nowatorski charakter, dotychczas nieprezentowany w pismiennictwie, ma analiza koncepcji regulacji prawnych oraz konstytucyjnych podstaw ochrony drzew i krzewow. Duzo uwagi poswiecono poszczegolnym instytucjom zwiazanym z usuwaniem drzew i krzewow, takze tym unormowanym w przepisach szczegolnych – przede wszystkim w ustawie o lasach oraz w ramach tzw. specustaw inwestycyjnych.  

Ksiazka adresowana jest do prawnikow praktykow – radcow prawnych, adwokatow, sedziow, notariuszy, zarzadcow nieruchomosci i spoldzielni, a takze pracownikow administracji publicznej i Lasow Panstwowych, ktorzy w ramach obowiazkow zawodowych stosuja regulacje prawna dotyczaca ochrony drzew i krzewow.

Bartosz Rakoczy – prof. dr hab., kierownik Katedry Prawa Ochrony Srodowiska UMK w Toruniu, profesor UKW w Bydgoszczy, radca prawny, wspolnik kancelarii radcow prawnych, czlonek Panstwowej Rady Ochrony Przyrody oraz Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddzialywania na Srodowisko w Poznaniu, autor wielu publikacji z zakresu prawa ochrony srodowiska, prawa cywilnego, kanonicznego i konstytucyjnego.

Darmowe streszczenia książek. © 2012-2019