Iliada. The Iliad. L’Iliade. Илиада


Autor: Homer
Wydawnictwo: Armoryka
Rozmiar 2,7 MB
Format: MOBI

Opis

Homer / Homere / Гомер: Iliada / The Iliad / L’Iliade / Илиада – Tekst – Text – Texte – Текст: Polski / Englisch / Francais / Русский. Tekst eposu starogreckiego w czterech jezykach.

Iliada (gr. ????? Ilias) – obok Odysei drugi z eposow, ktorych autorstwo tradycja przypisuje Homerowi. Oba utwory datuje sie na VIII lub VII wiek p.n.e. – stanowia wiec one najstarsze zabytki literatury greckiej i europejskiej w ogole. Oba poematy sa eposami heroicznymi. Powstaly prawdopodobnie w Jonii na wybrzezu Azji Mniejszej – swiadczy o tym przede wszystkim ich jezyk, ktory mozna scharakteryzowac jako archaiczny dialekt jonski z elementami dialektu eolskiego. Metrum stanowi heksametr daktyliczny. Tematem utworu jest gniew Achillesa i zwiazane z nim epizody wojny trojanskiej. Tytul utworu pochodzi od wyrazenia he Ilias poiesis – piesn o Ilionie (Troi). Jako najstarszy i zarazem bardzo obszerny grecki dokument pisany Iliada jest jednym z najwazniejszych zrodel dla historii i okresu przedarchaicznego i wczesnego okresu archaicznego w dziejach starozytnej Grecji, a takze okresow wczesniejszych. Zawarte w niej mity zawieraja reminiscencje wydarzen historycznych, a przedstawione przez nia szczegolowe opisy zycia Achajow i Trojanczykow stanowia material do rekonstrukcji zycia w Grecji homerowej i przedhomerowej.

The Iliad (sometimes referred to as the Song of Ilion or Song of Ilium) is an ancient Greek epic poem in dactylic hexameter, traditionally attributed to Homer. Set during the Trojan War, the ten-year siege of the city of Troy (Ilium) by a coalition of Greek states, it tells of the battles and events during the weeks of a quarrel between King Agamemnon and the warrior Achilles.

Le theme de l’epopee est la guerre de Troie dans laquelle s’affrontent les Acheens venus de toute la Grece et les Troyens et leurs allies, chaque camp etant soutenu par diverses divinites comme Athena, Poseidon ou Apollon. Apres un siege de dix ans, le sort des armes hesite encore dans de multiples combats collectifs ou individuels ou s’illustrent des figures comme Ajax, Hector ou Patrocle. Finalement les Acheens l’emportent grace a la victoire d’Achille qui tue le chef troyen en combat singulier.

Илиа?да – эпическая поэма в 15 700 гекзаметров, приписываемая Гомеру, древнейший из сохранившихся памятников древнегреческой литературы. Поэма описывает события Троянской войны. Кроме того, в основу поэмы, вероятно, легли фольклорные сказания о подвигах древних героев.

Darmowe streszczenia książek. © 2012-2018