Rachunek efektywnosci inwestycji


Autor: RogowskiWaldemar
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Rozmiar 5,6 MB
Format: PDF

Opis

Ksiazka umozliwia zrozumienie zasad prowadzenia rachunku efektywnosci inwestycji, poznanie zakresu i metodyki oceny efektywnosci inwestycji, zalozen, algorytmow, interpretacji oraz kryteriow decyzyjnych metod oceny oplacalnosci, a takze metod analizy ryzyka inwestycji. Wskazuje zalety i wady metod oceny oplacalnosci oraz metod analizy ryzyka inwestycji.
Trzecie wydanie zostalo wzbogacone o charakterystyke, wyceny elastycznosci zarowno decyzyjnej, jak i wynikajacej z cech ocenianej inwestycji (elastycznosci inwestycji), kompleksowa prezentacje metody skorygowanej NPV-ANPV, opis metodyki ekonomicznego (spolecznego) rachunku efektywnosci inwestycji, zagadnienia zwiazane i podejmowaniem decyzji finansowej dotyczacej inwestycji, a takze o prezentacje wielokryterialnego podejscia do oceny atrakcyjnosci inwestycji.

W publikacji szczegolowo omowiono:

  • koncepcja prowadzenia wspolczesnego rachunku efektywnosci inwestycji,
  • identyfikacje, pomiar i wycene korzysci oraz kosztow inwestycji,
  • konstrukcje algorytmow i formul przeplywow pienieznych netto,
  • formulowanie zasad prowadzenia rachunku efektywnosci inwestycji,
  • wykorzystywanie okreslonych metod oceny oplacalnosci i analizy ryzyka inwestycji,
  • zakres stosowalnosci poszczegolnych metod rachunku efektywnosci inwestycji w polskiej i swiatowej praktyce gospodarczej,
  • adaptacje, metodyki do nowych uwarunkowan i wymagan.

Adresaci:
Ksiazka jest przeznaczona dla potencjalnych inwestorow, menedzerow dokonujacych oceny efektywnosci inwestycji (projektow), analitykow finansowych i decydentow z roznych branz, a takze wykladowcow i studentow kierunkow ekonomicznych.

Darmowe streszczenia książek. © 2012-2018