Doskonalenie systemu zarzadzania finansami w jednostkach administracji publicznej. Koncepcje, metody, techniki, narzedzia, instrumenty


Autor: BorowikMalgorzata
Wydawnictwo: edu-Libri
Rozmiar 4,7 MB
Format: PDF

Opis

Dotychczasowe systemy zarzadzania w administracji publicznej sa nieskuteczne zwlaszcza w kontekscie wspolczesnej roli informacji i jej wykorzystywania (Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji spoleczenstwa informacyjnego do roku 2020). W sektorze publicznym dominuje tradycyjny model funkcjonowania, kladacy nacisk na hierarchiczna strukture, na formalizacje procedur oraz na realizacji wydatkow, co skutkuje wydatkowaniem srodkow publicznych „za wszelka cene”. Dotychczasowe proby zmian koncentrowaly sie na usprawnianiu struktur organizacyjnych, natomiast nie wdrazano calosciowych mechanizmow poprawy efektywnosci (zgodnych ze Strategia Sprawne Panstwo).

Tradycyjne systemy informacyjne w jednostkach sektora finansow publicznych wykorzystuja przede wszystkim rachunkowosc kasowa, ktora koncentruje sie na stronie wydatkowej, co negatywnie wplywa na generowanie wiarygodnych informacji niezbednych do podejmowania efektywnych decyzji. Tymczasem przewaga alternatywnego systemu rachunkowosci memorialowej wynika z tego, ze rachunkowosc kasowa ze swej natury ignoruje wiele zdarzen ekonomicznych, ktore sa istotne z punktu widzenia efektywnego zarzadzania i decyzji podejmowanych przez menedzerow publicznych, natomiast system rachunkowosci memorialowej jest najbardziej kompleksowa metoda rejestracji, pomiaru i informowania o zdarzeniach wystepujacych w organizacji.

Ksiazka pokazuje jak opracowac wlasny model zarzadzania finansami panstwowej jednostki budzetowej, oparty na budzetowaniu zadaniowym i controllingu, z uwzglednieniem:

  • czynnikow otoczenia, ktore determinuja wdrozenie modelu zarzadzania finansami opartego na koncepcji controllingu finansowego,
  • narzedzi tego controllingu, co przyczynia sie do racjonalnego podejmowania decyzji,
  • Strategicznej Karty Wynikow w procesie mapowania strategii na poziom operacyjny oraz pomiaru efektywnosci i skutecznosci realizowanych dzialan.

Darmowe streszczenia książek. © 2012-2018