Ucz sie podrozujac. Orlean, Sully sur Loire, Blois. Gramatyka i cwiczenia


Autor: CelMagda
Wydawnictwo: Self Publishing
Rozmiar 1,9 MB
Format: PDF

Opis

Ebook „Ucz sie podrozujac – Orlean, Sully sur Loire, Blois. Gramatyka i cwiczenia.” jest polaczeniem proponowanych dotychczas osobno ebookow. Sklada sie z trzech czesci: Orlean, Sully-sur-Loire i Blois. Kazda z nich zawiera 40 zdan nawiazujacych tematycznie do nastepujacych broszurek turystycznych: „Spotkanie z Orleanem”, „Benedyktyni i diukiwie znad Loary”, „Wizyta w Blois i Chambord”. Wszystkie zdania sa dokladnie opisane i zawieraja wyjasnienia dotyczace wymowy oraz konstrukcji gramatycznej. Na zakonczenie poszczegolnych czesci, dla osob pragnacych sprawdzic czy opanowaly zawarty w nich material gramatyczny, znajduje sie 100 zdan z kluczem.

Material gramatyczny zawarty w czesci Orlean:

 • rodzajniki okreslone i nieokreslone
 • czasy: terazniejszy, przeszly zlozony, przeszly niedokonany, przyszly bliski
 • tryb warunkowy czasownika vouloir
 • strona czynna i strona bierna
 • odmiana czasownikow zwrotnych: se promener i se trouver
 • odmiana czasownikow: aller, avoir, entrer, entourer, etre, faire, falloir, fermer, passer, venir, visiter, voir, vouloir;
 • okreslenia ilosciowe
 • konstrukcja zdan twierdzacych, pytajacych i przeczacych
 • tworzenie przymiotnikow
 • zaimek y
 • zaimki przymiotne wskazujace
 • de w funkcji dopelniacza
 • zaimki osobowe akcentowane i zaimki osobowe nieakcentowane

Material gramatyczny zawarty w czesci Sully (szczegolny nacisk zostal polozony na rodzajniki):

 • rodzajniki – nieokreslone, okreslone, czastkowe, opuszczanie rodzajnikow
 • zaimki – zaimek osobowy, zaimek rzeczowny wskazujacy – Ce, zaimki przymiotne wskazujace – Ce, cette, ces, zaimek przyslowny en
 • rzeczowniki – tworzenie rodzaju zenskiego, tworzenie liczby mnogiej
 • przymiotniki – tworzenie rodzaju zenskiego i liczby mnogiej, liejsce przymiotnika w zdaniu, stopniowanie przymiotnikow
 • przyimek de i rola jaka odgrywa
 • czasowniki – tryb oznajmujacy, przeczacy i pytajacy, tryb rozkazujacy
 • czas terazniejszy czasownikow – I grupy: acheter, chanter, entourer, entrer, tourner, traverser, visiter, III grupy: aller, avoir, descendre, etre, dire, parcourir, venir, czas przeszly czasownika etre, strona bierna, imieslow przymiotnikowy bierny czasownikow grupy I
 • Il y a/etre
 • wyrazenie il faut
 • tworzenie pytan – pytanie o osoby, pytanie o rzeczy
 • liczebniki glowne

Material gramatyczny zawarty w czesci Blois (Szczegolny nacisk zostal polozony na czasy przeszle: imparfait i passe compose):

 • czasy – terazniejszy, przeszly zlozony, przeszly niedokonany, przyszly; roznice miedzy czasem przyszlym zlozonym i przeszlym niedokonanym
 • formy: oznajmujaca, pytajaca, przeczaca
 • tryb rozkazujacy
 • czasowniki – I grupa – arriver, regarder, voyager; III grupa – aller, avoir, construire, devenir, devoir, naitre, partir, savoir, venir, vouloir
 • tworzenie strony biernej
 • czasowniki zwrotne
 • pytajniki – Comment?, Ou?, Pourquoi? Quand?
 • przyslowki czasu (adverbe de temps) – souvent, rarement
 • przeczenia w czasie terazniejszym i przeszlym zlozonym – ne pas, ne jamais, ne plus, zwrot ne que
 • zaimki – osobowe nieakcentowane (Pronoms sujet): je, tu, il, elle, nous, vous, ils, elles; osobowe akcentowane (Pronoms toniques): moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux; zaimek osobowy w roli dopelnienia blizszego: le, la, les
 • mowa zalezna i mowa niezalezna
 • rodzajniki – sciagniete, czesciowe, opuszczanie rodzajnika – attribut du sujet
 • przymiotniki – odmiana przymiotnikow konczacych sie na – e
 • rzeczowniki zlozone – podstawowe zasady tworzenia liczby mnogiej

Darmowe streszczenia książek. © 2012-2018