Kodeks spolek handlowych 2013


Autor: KoponskaEwelina
Wydawnictwo: Wydawnictwo Literat
Rozmiar 2,2 MB
Format: PDF

Opis

Stan prawny na dzien 1 listopada 2013 roku.

Najnowszy kodeks – przejrzysty uklad, indeks rzeczowy ulatwiajacy wyszukiwanie zagadnien. Uwzgledniono zmiany wprowadzone ustawami: 1) z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r., Nr 245, poz. 1529), 2) z dnia 8 marca 2013 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentow finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spolkach publicznych oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., Nr 66, poz. 433). W serii PRAWO NA CO DZIEN dostepne rowniez: Kodeks cywilny, Kodeks karny, Kodeks rodzinny i opiekunczy, Ordynacja podatkowa, Kodeks postepowania administracyjnego, Taryfikator mandatow i punktow karnych, Kodeks pracy.

Darmowe streszczenia książek. © 2012-2018