Kodeks cywilny. The Civil Code


Autor: Opracowaniezbiorowe
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H. Beck
Rozmiar 0,7 MB
Format: EPUB

Opis

Niniejsza ksiazka, wydana w nowej serii tlumaczen polskich ustaw na jezyki europejskie, zawiera angielskie tlumaczenie Kodeksu cywilnego.

Obejmuje ono ostatnia nowelizacje Kodeksu, obowiazujaca od 28 kwietnia 2012 roku.

This English translation of the Civil Code is published as part of a new translation series of Polish laws into European languages and incorporates the recent amendments to the Code that came into effect on 28 April 2012.

Darmowe streszczenia książek. © 2012-2018