Ustawa o rachunkowosci. The accounting act


Autor: AdamczykJoanna
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H. Beck
Rozmiar 1,4 MB
Format: PDF

Opis

Niniejsza ksiazka, wydana w nowej serii tlumaczen polskich ustaw na jezyk angielski, niemiecki, francuski i rosyjski, zawiera angielskie tlumaczenie Ustawy o rachunkowosci. Obejmuje ono ostatnia nowelizacje Ustawy, obowiazujaca od 10.04.2010.

Tlumaczenie to stanowi probe oddania w jezyku angielskim zagadnien polskiej rachunkowosci w sposob jak najbardziej zblizony do konwencji obowiazujacych w tym zakresie w dokumentacji spolek europejskich stosujacych Miedzynarodowe Standardy Rachunkowosci i Miedzynarodowe Standardy Sprawozdawczosci Finansowej, jak tez w dyrektywach i rozporzadzeniach Unii Europejskiej, a ponadto w ustawodawstwie brytyjskim.

This book, published as part of a new series of translations of Polish legal acts into English, German, French and Russian, features an English translation of the Accounting Act, incorporating the most recent amendments in force since 10 April 2010.

This translation is an attempt to reflect in English Polish accounting issues in a manner possibly most similar to the practices prevailing in this respect in the documentation of European companies applying the International Accounting Standards and International Financial Reporting Standards, as well as in the directives and regulations of the European Union, and, moreover, in British legislation.

Darmowe streszczenia książek. © 2012-2018